theAussieSvensk

A Swede in Aussie land


1 Comment

All you need is love!

För några dagar sedan firade jag och min partner vår årsdag. Det är en märklig känsla egentligen, det där när man hittat rätt. Vi har varit tillsammans ett år (hittills det bästa året i mitt liv!), men det känns snarare som minst en livstid. Det känns liksom som om han alltid varit där och alltid kommer vara där. Det är en bra känsla. Faktiskt, till och med den allra bästa känslan.
För mig är kärlek meningen med livet. För vad kan man lära sig, gå igenom, känna, eller förstå, om man inte har kärlek? Sedan finns kärlek i så många former och det spelar ingen större roll vad det är för sorts kärlek, så länge den är stor och villkorslös. För det är skillnad på villkorlig och villkorslös. Villkorlig kärlek är inte kärlek – det är att kompromissa (på fel sätt) eller nöja sig. Och när det gäller kärlek ska man aldrig nöja sig. Man ska hitta det allra bästa som finns och sen jobba hårt för det.
Det är mycket jag om min partner inte har, och en del av det är sådant som vi kanske hade velat ha. Men det är allt materiellt, och när man tänker på det spelar det ingen roll vad man har eller inte har, så länge man har kärleken. Och den har vi massvis av!

Love really is all you need.

Nedan kan ni läsa en dikt som jag skrivit till min partner för några månader sedan, och som jag gav till honom häromdagen. Det var en ganska big deal för mig, för det är första gången jag faktiskt skrivit en dikt åt någon och framför allt första gången jag läst en av mina dikter högt för någon. Enjoy!
_____________________________________________________________________________________________________________

A few days ago my partner and I celebrated our year day/anniversary. It’s a strange feeling, really, when you find right. We’ve been together for a year (so far the best year of my life!), but it feels more like it’s been at least a life time. It feels like he’s always been around and always will be. It’s a good feeling. In fact, even the very best feeling.
To me, love is the meaning of life. Because what can you learn, go through, feel, or understand, if you don’t have love? There are many different kinds of love and it doesn’t matter what kind of love it is, as long as it’s big and unconditional. Because there is a difference between conditional and unconditional. Conditional love is not love – it is compromising (in the wrong way) or settling. And when it comes to love you should never settle. You should find the very best and then work hard for it.
There are a lot of things in life the my partner and I don’t have, and some of it might be things we would want. But that’s all material things, and when you think about it doesn’t matter what you have or don’t have, as long as you have love. And that’s something we’ve got more than plenty of!

Love really is all you need.

Below, you can read a poem I wrote my partner a few months ago, and I gave it to him the other day. It was sort of a big deal for me, because it’s the first time I’ve actually written a poem for someone, and above all, the first time I’ve read one of my poems out loud to someone. Enjoy!
_____________________________________________________________________________________________________________

Poem for Sean – This love

It’s when you least expect it
that love comes sailing in
like that big brave battleship
that conquers everything.

It’s when you least expect it
that love takes you over
consumes you,
embraces you,
completes you.

It’s when you least expect it
that love finds you
and makes you whole again,
Even though you didn’t know
you were still broken.

Love heals you,
mends you,
takes you in
and tucks you in
Let’s you know
that nothing will ever be the same

Nothing will ever again
be wrong,
difficult,
tough,
hard or hurtful

Because love holds you in his arms
and never lets you go.
He sees you with his eyes
like the sun
sees a gem in the desert.

© Johanna Rosberg

Advertisements