theAussieSvensk

A Swede in Aussie land


Leave a comment

It’s more like a new chapter, right?

Jag såg att en jag känner i Sverige hade brutit upp med sin partner och listan med kommentarer var lång efter statusuppdateringen. Många av dem var i stil med ”åh, nej, vad synd” och det fick mig att tänka lite (som jag så ofta gör).

Visst är det tråkigt om ett förhållande inte håller, för ett uppbrott får givetvis folk att må dåligt. Men jag är inte benägen att hålla med om att det är synd. För i ärlighetens namn är det väl inte det?

Förhållandet tog slut för att två personer inte var ämnade att vara med varandra längre. Då är det enligt mig inte synd, utan snarare, på något sätt, något positivt att det slut – framför allt för att personerna i fråga är modiga nog att låta det ta slut. Alldeles för många människor lever idag i förhållanden som de inte trivs med av en eller annan anledning.

Det finns, i mina ögon, ingen som helst anledning att vara med någon om man inte mår bra av det. För någonstans där ute finns det garanterat någon som kommer att få dig att må bra. Varför då slösa tid på att hänga med fel person?

Jag har själv varit i den sitsen, där man varit i ett förhållande, men tänkt att det inte kommer hålla så länge till och att man inte riktigt fungerar på det djupa planet med den andra personen. Ändå var jag själv kvar längre i det förhållandet än jag borde ha varit. Men så småningom kommer man till insikt och förhoppningsvis lär man sig något av det hela – det gjorde åtminstone jag, tack och lov! Det fick mig att inse att man inte förtjänar någonting mindre än en person som älskar en villkorslöst, trots ens brister och konstigheter och trots att man kanske har meningsskiljaktigheter.

Jag tycker att man ska vara stolt över att man vågat ta steget att bryta upp om det är något som inte fungerar. Givetvis innebär det inte att man ska ge upp om man har en svacka i sitt förhållande (sådana får ju alla ibland). Det gäller att veta var man ska dra gränsen; när man ska inse att allt det härjobbet vi försökt lägga ner helt enkelt inte fungerar. Det är då man går därifrån. Och förhoppningsvis gör man det med ett något lättat hjärta, trots sorgen man känner. För mig är det något bra, för då har man kommit till insikt att man förtjänar mer och att båda parter nog kommer att må bättre på skilda vägar.

Så när någon går igenom ett uppbrott ser jag det som bättre att trösta och stötta, men att samtidigt peppa, ”du är snygg, alltid glad och himla trevlig. Det här fixar du!”
För det gör man. Även hjärtat läker tids nog.
Och plötsligt, när man minst anar det, väntar drömprinsen/-prinsessan runt hörnet.
_____________________________________________________________________________________________________________

I noticed that someone I know in Sweden had broken up with their partner and the list of comments was long after the status update. Many of them were something like “oh no, what a shame/pity” and that had me thinking a bit (like I always do).

Sure, it is sad when a relationship doesn’t last, because breakups obviously makes people feel sad. But I’m not inclined to agree with it being a shame or a pity. Because honestly, it isn’t really, is it?

The relationship ended because two people weren’t meant to be together anymore. To me, it’s not a pity then, it’s more like something positive, that it actually ended – especially because the people in question are brave enough to let it end. Far too many people live in relationships that they don’t enjoy or that make them feel bad in one way or another.

There is, in my opinion, no reason what so ever to be with someone if it doesn’t make you feel good.  Because somewhere out there, there’s guaranteed to be someone who will make you feel really good. So why waste your time hanging out with the wrong person?

I’ve been there myself, when you feel that the relationship you’re in isn’t gonna last, and that you’re not really clicking on a deeper level anymore with that other person. And yet, I still stayed in that relationship for far longer than I should have.
I thought it was safe. But I was only fooling myself. Wrong is never safe.
But eventually you realise all that, and hopefully you’ll learn something from it too – at least I did, thank goodness! It made me realise that you don’t deserve anything less than a person who loves you unconditionally, despite your flaws and quirks and despite the fact that maybe sometimes you have different opinions.

I think you should be proud of the fact that you dared to take the step and break up, if something isn’t working. Of course, that does not mean you should give up if you have a dip in your relationship (hey, everyone has them sometimes). You need to figure out where to draw the line; when you need to see that all this work we’ve put in isn’t working out. That’s when you walk away. And hopefully, you do that with a slightly lighter heart, despite the sorrow you feel. To me that’s something good, because then you know that you deserve more and that both parties will probably feel better when separated.

So when someone’s going through a breakup I see it best to comfort and support, and at the same time brace them, “you’re goodlooking, always smiling and incredibly nice. You got this!”
Because it’s true. Even the heart heals eventually.
And then suddenly, when you least expect it, prince or princess charming is waiting just around the corner.

Advertisements