theAussieSvensk

A Swede in Aussie land


Leave a comment

An Aussie Wedding

We went to a wedding this weekend! It was beautiful, amazing, wonderful and so awesome. I love weddings!
And I love dressing up! Trying to get my hair done almost gave me a nervous breakdown, to the point where I thought I sort of burnt my hair with the straightener and then just gave up. Only to get back to the challenge 10 seconds later. I’m simply not the person who gives up on things. Eventually it turned out ok. But my dress outweighed for the lack of hair skills. Because my dress was GORGEOUS and PERFECT. I love it so much I wanna wear it every day. Here’s a picture of me and my handsome man:
Vi var på bröllop i helgen! Det var vackert, fantastiskt, underbart och så toppen! Jag älskar bröllop!
Och jag älskar att klä upp mig! När jag försökte fixa till håret fick jag nästan ett nervöst sammanbrott, till den punkt att jag trodde att jag typ hade bränt håret med plattången och sedan bara gav upp. Endast för att återvända till utmaningen 10 sekunder senare. Jag är helt enkelt inte den typen av person som ger upp.

Så småningom blev det ganska ok. Men min klänning vägde upp för min brist på hårskills. För min klänning var URSNYGG och PERFEKT. Jag älskar den så mycket att jag vill ha den på mig varje dag. Här är ett fot på mig och min stiliga man:

1390606_629005510541215_8728441855451805968_n

We even managed to match each other without it being on purpose, because his shirt is the same coulour as some of the flowers of my dress. Go us!
So the ceremony was really lovely and beautifully set with perfect weather. We then went on to the party, where there was – to my great joy and great fear – an open bar. Awesome for the night, but not for the morning after… It might be drunken Jo talking when I say I was one of the drunkest people there (my handsome man being the other one). But probably not. I’m pretty sure we were the drunkest. If that’s even a word? Drunkest? Doesn’t really sound right, but you get it, right?
I had a blast though, being a total laughing talking dancing machine. And I’m pretty sure people were having a bit of fun with/at me too. But hey, what am I here for, if not to entertain?
I was pretty much out yesterday, hardly getting out of bed, but somehow made it down to the beach for a swim before our drive home. I made it through the day, safe and sound and today I woke up feeling fresher than ever at 6 AM (!). That’s a first, I can promise you that. So maybe hangovers aren’t that bad after all (although I would never have admitted to that yesterday)!
Though the biggest mysteries of the night is still left unsolved: what the hell happened to the wedding cake?! It was still sitting untouched (except for that one cut from the bride and groom) when we left at the end of the night! Goodness, that’s really not good… That poor cake. All it ever lived for was to be eaten and enjoyed… We’ll see how this tragedy ends.
Vi lyckades till och med matcha varandra helt omedvetet, för hans skjorta är samma färg som några av blommorna på min klänning. Go oss!
Så ceremonin var verkligen ljuvlig och vackert upplagd med perfekt väder. Sedan fortsatte vi till festen, där det var – till min stora förtjusning och stora rädsla – en öppen bar. Toppen för kvällen, men inte för morgonen efter… Det kanske är fulla Johanna som pratar när jag säger att jag var en av de fullaste människorna på festen (min stiliga man var den andra). Men förmodligen inte. Jag är ganska säker på att jag var fullast.
Men jag hade jätteroligt, som den skrattande pratande dansmaskin jag är. Och jag är ganska säker på att folk hade ganska roligt med/åt mig också. Men hey, vad är jag här för om inte för att underhålla?
Jag var ganska borta under gårdagen, kunde knappt komma ur sängen, men lyckades på något sätt ta mig ner till stranden för en simtur innan hemfärden. Jag tog mig igenom dagen, och idag vaknade jag piggare än någonsing kl 6 på morgonen (!). Första gången någonsin, det kan jag lova er. Så baksmällor är kanske inte så dumma trots allt (fast det skulle jag aldrig ha erkänt under gårdagen)!
Men det största mysteriet för kvällen är fortfarande olöst: vad tusan hände med bröllopstårtan?! Den satt fortfarande orörd (förutom det enda snittet från brudparet) när vi gick vid slutet av kvällen! Kära nån, det är inte bra… Stackars tårtan. Det enda den någonsin levde för var för att bli uppäten och avnjuten. Vi får se hur denna tragedi slutar.

Advertisements


Leave a comment

Whale watching!

On Saturday my amazing man took me whale watching as part of my birthday gift! And and I can only say wow, what an experience! It was so surreal to see these massive, 45 ton creatures throw themselves out of the water, straight up in the air, just to splash around and have some fun. And to see them “wave” at us, swim upside down, swim up right next to the boat and also to splash their tail fins around. So cool! On top of that a group of about 15-20 dolphins came by to say hi as well. An incredible day out on a great boat with some of the coolest animals on this planet.
Unfortunately, because of some poor planning from the company providing us with this amazing day, lunch was served in the middle of the whale “show”, so I didn’t manage to get any photos of the whales coolest “trick” – that is when they thorugh themselves up in the air and then splashed back down. Honestly, I was a little bit too busy actually watching the whales with my own two eyes, so I never managed to get that many good photos. But below is a little (poor) collection for you to enjoy! And for those of you who aren’t from Australia, if you ever come to here, go whale watching!! For those of you who are already here, what are you waiting for?!
__________________________________________________________________________________________________

I lördags tog min fantastiska man med mig på valsafari som en del av min födelsedagspresent! Och jag kan bara säga, wow, vilken upplevelse! Det var så overkligt att se dessa massiva, 45 ton varelser slänga sig upp ur vattnet, rakt upp i luften, bara för att skvätta omkring och ha roligt. Och att se dem “vinka” åt oss, simma upp och ner, simma upp precis intill båten samt slå deras bakfenor i vattnet. Så häftigt! Ovanpå det kom även en grupp på 15-20 delfiner förbi och sa hej. En fantastisk dag ute på en schysst båt med några av planetens häftigaste djur. Tyvärr, på grund av lite dåligt planerande från företaget som tog med oss på denna fantastiska dag, serverades lunch mitt i valarnas “show”, så jag lyckades inte få några foton på deras coolaste “trick” – alltså när de slängde upp sig ovanför vattenytan. Ärligt talat, så var jag lite för upptagen att faktiskt titta på dem med mina egna ögon, så jag lyckades aldrig fånga särskilt många kanonfoton. Men nedan får ni en liten (knaper) kollektion att njuta av! Och för de av er som inte är i Australien, om ni någonsin kommer hit glöm inte åka på valsafari! För de av er som redan är här, vad väntar ni på?!

SAM_7123     SAM_7168
Our first spotting                                                                       Two in a row

SAM_7191     SAM_7203
                                  The dolphin bunch                                   Don’t know if you can see it, but this one’s upside down

SAM_7219     SAM_7207
                                                                                                       Oh, hello!

SAM_7267     SAM_7277
I’d like to call him curious George.                                               A litte wave good bye…

 


Leave a comment

Oh, the beauty…

För en helt vanlig, svensk tjej som mig är det något otroligt och märkligt hur man kan köra ca 1 timme från en storstad och plötsligt finna sig själv i en regnskog. Helt fantastiskt! Jag har vuxit upp med att tro att man måste ta sig djupt in i Afrika eller Sydamerika för att få chansen att upptäcka det där absolut yttersta gröna som man inte finner någon annanstans. Givetvis är jag van vid skog, och jag är van vid att ha den nära, men en regnskog är något annat. Exotiskt, förstås. Men det är också något med luften, fuktigheten, träden, alla djuren som gömmer sig någonstans där inne, men som man inte kan se. Det är mystik på skogsnivå. För det finns inget som liknar den sortens mystik. Regnskogen kan samtidigt på ett sätt jämföras med de djupaste skogarna i Sverige. Och det kanske är därför jag fascineras av den – det känns lite som det där spännande man kände när man var barn och man befann sig i den tysta, men samtidigt visslande och vinande skogen. Långt från allt, men ändå inte. Man känner sig liten. Särskilt när man står på en skywalk (en slags byggd bro) ca 20 meter upp i luften och trots det sträcker sig träden 20 meter ovanför dig. Det är fantastiskt och magiskt och helt underbart. Jag älskar vår jord, här finns verkligen allt att upptäcka! (PS. Kolla in de vackra bilderna av skogen nedan!) _______________________________________________________________________________________________________ For a very ordinary Swedish girl like me, there’s something so incredible and strange how you can drive about an hour from a big city and suddenly find yourself in a rainforest. Absolutely amazing! I grew up thinking that you have to go to the deepest of Africa or South America to get the chance of discovering that very ultimate green that you can’t find anywhere else. Of course I’m used to the forest and having it nearby, men the rainforest is something different. Exotic, obviously. But there’s also something about the air, the humidity, the trees, all the animals hiding somewhere in there, but that you can’t see. It’s mystique on forest level. Because there’s nothing quite like that kind of mystique. The rainforest could at the same time be compared to the deepest of forests in Sweden. And maybe that’s why I’m fascinate by it – it feels almost like that exciting feeling you felt as a child when you found yourself amongst the quite, but at the same time whistling and whining forest. Far away from everything, but yet not. You feel small. Especially when you’re standing on a skywalk, about 20 metres up in the air and despite that the trees reaches another 20 metres above you. It’s fantastic and magical and so wonderful. I love our Earth, there’s absolutely everything to discover!

(PS. Have  look at the beautiful pictures below!)

SAM_7059 SAM_7074 SAM_7084 SAM_7099 SAM_7101 SAM_7105