theAussieSvensk

A Swede in Aussie land

Sweden, you fool.

2 Comments

Suck. Jag vet inte vad jag ska säga, var jag ska bli av. Vad har hänt med Sverige? Jag brukade känna stolthet över att säga att jag är från Sverige när någon frågade var jag kom ifrån, och de svarade ”åh, det är ni som har så himla bra välfärdssystem!” eller ”åh, det är ni som klarade er undan finanskrisen!”

För helt ärligt, så är det precis det folk säger. Men nu vet jag inte längre om jag kan stoltsera med att komma från världens bästa land. För skulle verkligen världens bästa land bestämma sig för att plötsligt ge upp att vara världens bästa land? Skulle världens bästa land verkligen ge världens bästa regering och världens absolut bästa finansminister sparken? Jag tror faktiskt inte det.

Och skulle världens bästa land lägga 13 procent(!) av sina röster på rasister? Verkligen inte.

Det spelar ingen roll att du som röstar på Sverigedemokraterna säger att du inte är rasist eller homofob, för om du har röstat för att de ska komma in i riksdagen och styra landet så sympatiserar du också med deras åsikter. Det är inga åsikter man enkelt kan förbise, som att snus ska/inte ska förbjudas av EU.
Sedan spelar det inte heller någon roll att du säger ”ja, men utlänningar röstar ju också på SD”. För det första så kan ”utlänningar” också vara rasister, och för det andra så är de inte ”utlänningar” – de är invandrare, och svenskar. En utlänning är en medelsvensson på sin årliga, typiska, alltid-likadana-semester till Kanarieöarna, för en utlänning är någon som besöker ett annat land – någon som inte bor där. Tony Blair är en utlänning i Sverige. Den där läkaren från Läkare utan gränser är en utlänning i Liberia. Och jag är en utlänning här i Australien (för trots att jag bor här är jag inte folkbokförd här).

Alla ni 97 procent som de senaste dagarna framkom var fullkomligt nöjda med sin tillvaro, var tusan höll ni hus under valet?! För om man är fullkomligt nöjd, varför vill man då ändra på någonting som funkar så sjukt bra? Varför ändra det till något, som GARANTERAT, kommer att bli sämre?

Just nu känner jag mig mest förvirrad. Framför allt för att ingen verkar ha en aning om hur det här ska gå ihop. Förtvivlandet verkar mest dansa mellan allas ögonbryn. Och utanför Sveriges gränser skrattar världen åt vår dumhet.

På ett sätt är jag glad att jag inte befinner mig i Sverige det närmaste året…
__________________________________________________________________________________________________

Sigh. I don’t know what to say, where to go. What has happened to Sweden? I used to feel pride when I said I was from Sweden if someone asked me, and they said “oh, you’re the guys with such an awesome welfare system!” or “oh, you’re the guys who got out of the financial crisis!”

Because honestly, that’s exactly what people say. But now I’m not sure I can take pride in coming from the world’s greatest country anymore. Because would the world’s greatest country suddenly decide on giving up being the world’s greatest country? Would the world’s greatest country really sack the world’s greatest government and the world’s absolute greatest Minister for Finance? I really don’t think so.

And would the world’s greatest country really put 13 percent(!) of their votes on racists? Definitely not.

It doesn’t matter that you who votes for the Sweden Democrats say you’re not a racist or a homophobe, because if you voted them into the parliament to rule the country, then you also sympathise with their opinions. And those opinions are not something you can just overlook, such as if Swedish snus (a type of tobacco) should or shouldn’t be banned by the EU.
And then it doesn’t matter that you claim “foreigners vote for the Sweden Democrats too!”. First of all, “foreigners” can be racists too, and second of all, they’re not “foreigners” – they’re immigrants, and Swedes. A foreigner is the typical Swede who goes on their typical, yearly, always-the-same-vacation to the Canary Islands, because a foreigner is someone who is visiting another country – someone who doesn’t live there. Tony Blair is a foreigner in Sweden. That doctor from Doctors Without Borders is a foreigner in Liberia. And I’m a foreigner here in Australia (even though I live here, I’m not a registered citizen).

All of the 97 percent of the Swedish population that in the last few days have claimed to be completely satisfied with their lives, where the heck were you during the election?! Because if you’re completely satisfied with things the way they are, then why would you want to change something that works so incredibly well? Why change it into something that is GARANTUEED to be worse?

Right now I’m just feeling confused. Mostly because no one seems to have a clue on how to make this work. Despair seems to dance in everyone’s eyes. And outside Sweden’s borders, the world is laughing at our stupidity.

In a way I’m kind of glad that I’m not gonna be in Sweden for the next year…

Advertisements

Author: Johanna Rosberg

Hi and thanks for visiting my page! I'm Johanna (you can call me Jo) and I'm a writer and positive thinker. I'm writing to show the world my apporach to life, and hopefully that way I'll be able to help other people striving for their dreams. I hope to bring joy and happiness and a little bit of motivation and inspiration to the big world. So visit my blog (johannarosberg.wordpress.com), enjoy, and please let me know what you think!

2 thoughts on “Sweden, you fool.

  1. Kloka ord! Jag delar din oro för de främlingsfientliga vindar som blåser i vårt land. Tyvärr anses det ostrategist av Reinfeldt att i slut diskussionen mana människor att öppna sina hjärtan. Hemsk om det är det som gjort att folk valt att rösta på SD. Varför skulle det vara fel av oss i vårt trygga o fina land att öppna våra hjärtan till de som behöver skydd??

    • Precis! Men det är ju så otroligt korkat att rösta på ett parti pga en enda fråga. Det är då man börjar ifrågasätta demokratin. Vad hände med allt det andra som rör ett land? Eller det spelar det ingen roll, så länge vi får stopp på invandringen?
      Okunniga, själviska människor är vad de där 13 procenten är.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s