theAussieSvensk

A Swede in Aussie land

Oh, the beauty…

Leave a comment

För en helt vanlig, svensk tjej som mig är det något otroligt och märkligt hur man kan köra ca 1 timme från en storstad och plötsligt finna sig själv i en regnskog. Helt fantastiskt! Jag har vuxit upp med att tro att man måste ta sig djupt in i Afrika eller Sydamerika för att få chansen att upptäcka det där absolut yttersta gröna som man inte finner någon annanstans. Givetvis är jag van vid skog, och jag är van vid att ha den nära, men en regnskog är något annat. Exotiskt, förstås. Men det är också något med luften, fuktigheten, träden, alla djuren som gömmer sig någonstans där inne, men som man inte kan se. Det är mystik på skogsnivå. För det finns inget som liknar den sortens mystik. Regnskogen kan samtidigt på ett sätt jämföras med de djupaste skogarna i Sverige. Och det kanske är därför jag fascineras av den – det känns lite som det där spännande man kände när man var barn och man befann sig i den tysta, men samtidigt visslande och vinande skogen. Långt från allt, men ändå inte. Man känner sig liten. Särskilt när man står på en skywalk (en slags byggd bro) ca 20 meter upp i luften och trots det sträcker sig träden 20 meter ovanför dig. Det är fantastiskt och magiskt och helt underbart. Jag älskar vår jord, här finns verkligen allt att upptäcka! (PS. Kolla in de vackra bilderna av skogen nedan!) _______________________________________________________________________________________________________ For a very ordinary Swedish girl like me, there’s something so incredible and strange how you can drive about an hour from a big city and suddenly find yourself in a rainforest. Absolutely amazing! I grew up thinking that you have to go to the deepest of Africa or South America to get the chance of discovering that very ultimate green that you can’t find anywhere else. Of course I’m used to the forest and having it nearby, men the rainforest is something different. Exotic, obviously. But there’s also something about the air, the humidity, the trees, all the animals hiding somewhere in there, but that you can’t see. It’s mystique on forest level. Because there’s nothing quite like that kind of mystique. The rainforest could at the same time be compared to the deepest of forests in Sweden. And maybe that’s why I’m fascinate by it – it feels almost like that exciting feeling you felt as a child when you found yourself amongst the quite, but at the same time whistling and whining forest. Far away from everything, but yet not. You feel small. Especially when you’re standing on a skywalk, about 20 metres up in the air and despite that the trees reaches another 20 metres above you. It’s fantastic and magical and so wonderful. I love our Earth, there’s absolutely everything to discover!

(PS. Have  look at the beautiful pictures below!)

SAM_7059 SAM_7074 SAM_7084 SAM_7099 SAM_7101 SAM_7105

Advertisements

Author: Johanna Rosberg

Hi and thanks for visiting my page! I'm Johanna (you can call me Jo) and I'm a writer and positive thinker. I'm writing to show the world my apporach to life, and hopefully that way I'll be able to help other people striving for their dreams. I hope to bring joy and happiness and a little bit of motivation and inspiration to the big world. So visit my blog (johannarosberg.wordpress.com), enjoy, and please let me know what you think!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s